Skip to main content

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM @ SoCE USM

ANNOUNCEMENT AND NOTICE

April 2024

March 2024

 • 25.03.2024

  STATUS PENDAFTARAN MANUAL (25 MAC 2024)  9.30 pagi

  Semua borang permohonan telah SELESAI  DISEMAK DAN DIKEMASKINI. Sila buat semakan di potal campus online masing-masing dan pastikan permohonan telah dimasukan dengan betul dan maklumkan SEGERA sekiranya ada sebarang kesilapan.

  *kecuali kursus yang lebih unit dibenarkan masih dalam proses selanjutnya.

  *Rayuan permohonan KURSUS ELEKTIF yang telah PENUH masih dalam proses semakan/kelulusan TDA.

 • 20.03.2024

  PENDAFTARAN KURSUS 

  PENARAFAN TAHUN PENGAJIAN ADALAH BERDASARKAN JUMLAH UNIT TERKUMPUL/UNIT KUMULATIF. (bermaksud unit yang diambilkira untuk berijazah)

   1 . CAPAIAN KE SISTEM E-DAFTAR (TAHUN 1- 4 – online e-Daftar)

  • LOGIN – Campus online /profail/ menu E-Daftar/ cetak slip pendaftaran terkini.
  • Pastikan mendaftar dengan kod yang betul. 
   • CORE / TERAS (T),
   • ELECTIVE / ELEKTIF (E),
   • UNIVERSITY / UNIVERSITI (U)

  2. PENDAFTARAN KURSUS DI PUSAT PENGAJIAN/PUSAT (MANUAL) – (P1/P2)

  • LOGIN – Campus online /profail /cetak Borang Pendaftaran kursus
  • SILA DAPATKAN NASIHAT PENASIHAT AKADEMIK (PA),
  • SILA DAPATKAN NASIHAT TIMBALAN DEKAN AKADEMIK (TDA),
  • EMAIL BORANG YANG TELAH DISAHKAN OLEH PA & TDA KE (zalia@usm.my)
  1. PENDAFTARAN KURSUS BAHASA DAN KOKURIKULUM
  • mohon ambil perhatian hebahan dari PTJ berkaitan. PENDAFTARAN PERLU DIBUAT TERUS KE PTJ BERKENAAN.

  4. PENGUATKUASAAN DENDA RM50.00 KE ATAS KES-KES PENDAFTARAN LEWAT DAN PENAMBAHAN KURSUS LEWAT (KES TANPA ALASAN KUKUH/MUNASABAH KELALAIAN PELAJAR MERANCANG PENDAFTARAN KURSUS.)

   5.. STATUS PENDAFTARAN PELAJAR YANG BERHUTANG.

  • tidak dibenarkan mendaftar kursus sekiranya masih ada tunggakan.

  Campus Online  Log In →  FIS@USM    myAccount →  iRecord → Bayar (proses bayaran) →  BAYAR

  Sila email ke (pelajar_eng@usm.my) bagi nasihat pembayaran yuran.

  6. KURSUS ELEKTIF

  • Hanya 2 kursus sahaja dibenarkan untuk MENDAFTAR.
  • Tidak dibenarkan untuk mendaftar kurus bertindih.
  • Rayuan untuk mengambil kursus yang telah penuh hanya atas pertimbangan TDA.