PENGUKURAN JARAK ELEKTROMAGNET

( EDM )

 

Peralatan Pengukuran Jarak Elektromangnet (EDM) membolehkan jarak diukur dengan lebih mudah terutama jarak yang jauh dan kejituaan yang tinggi dapat diperolehi. Amnya, penggunaan EDM dapat menjimatkan masa kerana sudut dan jarak boleh diukur serentak kerana alat tiodolit elektronik disatukan den EDM dan dipanggil Alat Total Stesen.

Alat ini mempunyai kemudahan membaca terus menerus dan ini membolehkan jarak beratus-ratus meter dipancangkan dengan satu tenangan  sahaja.

 

 

Alat Total Stesen

 

EDM digunakan bersama alat prisma kiub penjuru iaitu satu alat pembalik khas. Cahaya infra merah daripada alat EDM  yang diarahkan ke permukaan prisma, akan dibalikkan oleh permukaan prisma. Pemantulan ini akan mengembalikan pancaran disepanjang laluan yang selari dengan laluan sinar yang datang.

Terdapat beberapa jenis prisma dimana pemantulnya terdiri daripada beberapa susunan 3 atau 9 prisma. Ini adalah bergantung kepada jarak yang diambil, lebih jauh jarak lebih banyak prisma yang digunakan.

                             

 

 

Kaedah penggunaan alat ini sama dengan kaedah mengambil sudut kerana ia berlaku serentak.

 

Pengukuran jarak diambil