Announcement, Notice and Job Opportunity

ACADEMIC CALENDAR ‐ ACADEMIC SESSION 2020/2021

nmi 10/9/2020

______________________________________________________________________________________________________________

AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2020/2021

EARLY NOTIFICATION OF TEACHING AND LEARNING (T&L)

PEMAKLUMAN AWAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

zbh 9/9/2020

______________________________________________________________________________________________________________

Jadual waktu pengajaran semester 1 2020/2021

zbh 7/9/2020

______________________________________________________________________________________________________________